Witamy na stronie Pilskiego Muzeum Wojskowego w organizacji.

Ostatnia modyfikacja: 2017-12-14

PILSKIE STOWARZYSZENIE HISTORYCZNO-MILITARNE - dokument identyfikacyjny

Dokumentem potwierdzającym członkowsko w STOWARZYSZENIU jest legitymacja, której wzór zamieszczono poniżej.

UWAGA ! W związku ze zmianami organizacyjnymi obecny wzór legitymacji ulegnie zmianie w pierwszym kwartale 2018 roku. Do czasu publikacji nowego wzoru obowiązuje dotychczasowa postać dokumentu.

Każda legitymacja jest IMIENNA - wystawiona dla konkretnej osoby i zawiera następujące dane:
1. Imię i Nazwisko
2. Datę urodzenia
3. Zdjęcie
4. Unikalny numer legitymacji
5. Kod QR

Ważna legitymacja poświadcza przynależność do Stowarzyszenia. Legitymacja jest ważna od momentu wystawienia aż do unieważnienia. Druk legitymacji NIE ZAWIERA daty ważności.

Potwierdzenie ważności legitymacji odbywa się na drodze elektronicznej przy pomocy :
1. Kodu QR - wykorzystując dowolny czytnik kodów z dostępem do internetu ( np. smartfon ) - po odczycie kodu następuje przekierowanie do strony zawierającej informację o ważności sprawdzenj legitymacji.
lub
2. Numeru legitymacji - wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do sieci Internet, wpisując ręcznie numer i sprawdzając ważność przy pomocy strony internetowej Stowarzyszenia.

Nr legitymacji